Currency
01-8667758 \ 09-894 0990 33
110 ပြည်လမ်း (8မိုင်လမ်းဆုံ) ဒုတိယထပ် (အခန်း 17) မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
admin@ygnhome.com

တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် ၂ ရှိ ပေ 100 ပတ်လည်အကျယ် 4 လွှာ၊ 5 လွှာ၊ 6 လွှာ မြောက် ဂိုထောင်အမြန်ငှားမည်။

15 သိန်း MMK /month

Details

တောင်ဒဂုံ စက်မှုဇုန် ၂ ရှိ ပေ 100 ပတ်လည်အကျယ် 4 လွှာ၊ 5 လွှာ၊ 6 လွှာ မြောက် ဂိုထောင်အမြန်ငှားမည်။

စတင်ငှားရမ်းနိုင်မည့်ကာလ – Dec, 2023

  • ID: 50233
  • ကြည့်ရှုပြီး 257