Currency
01-8667758 \ 09-894 0990 33
110 ပြည်လမ်း (8မိုင်လမ်းဆုံ) ဒုတိယထပ် (အခန်း 17) မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
admin@ygnhome.com

စက်မှုဇုန်/ ဂိုထောင်

Warehouse and factory for rent and sale in Yangon Myanmar. စက်မှုဇုန် ဂိုထောင် စက်ရုံ နှင့် ဇုန်မြေ များ ရောင်းဝယ်ငှား