အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အဝယ်မမှားစေဖို့ – ၁

မြေငှားဂရန်သက်တမ်း ကုန်မြေနှင့် အဆောက်အအုံကို ဝယ်မည်ဆိုလျှင် ဦးစွာပထမအနေဖြင့်မြေငှားဂရန်သက်တမ်းတိုးဖို့ လိုပေသည်။ အကယ်၍မြေကွက် အမည်ပေါက်သူမှာ ကွယ်လွန်သွားပါက တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီဂရီအရဖြစ်စေ၊ အမွေထိန်းစာ တို့အ ရဖြစ်စေ၊ ဂရန်သက်တမ်း တိုးနိုင်ပါသည်။ ဂရန်သက်တမ်းတိုးပြီးမှသာ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာ ချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင် မည်ဖြစ် သည်။ သို့ရာတွင် တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီဂရီအရဆိုလျှင် ဂရန်သက်တမ်းကုန်သော်လည်း မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ပေသည်။

 

ဤသည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ‘ဦးစိန့် (၄င်း၏ အထွေထွေကိုယ် စားလှယ်စာရသူ ဦးဝင်းကျော်) နှင့် ဒေါ်ခင်ငြိမ်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မြန်မာ နိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၂၆’ အမှုမှာ မန္တလေးတိုင်း တရား ရုံးတော်၌ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းက ဦးစိန့်အပေါ် မန္တလေးအနောက်မြောက် မြို့နယ်၊ အနှိပ်တော်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၁၂၈ ရှိမြေနှင့် ယင်းမြေပေါ်ရှိ အကျိုးခံစားခွင့် အရပ်ရပ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမြွက်ဟကြေညာ ပေးရန်နှင့် ပဋိဉာဉ်အရ အရောင်း အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆို ပေးရန် စွဲဆိုရာ အနိုင်ဒီဂရီ ရရှိခဲ့ သည်။ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းက ယင်းအနိုင်ဒီဂရီကို မန္တလေးတိုင်း တရားရုံး ဇာ ရီမှုတွင် အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံ တင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးစေရန်နှင့် တရားစရိတ်များပေးစေရန်အတွက် အတည်ပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဦးစိန့်က အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်နှင့် ပတ်သက်၍ အချင်းဖြစ်မြေ၏ ဂရန် သက်တမ်းမှာ ကုန်ဆုံးသွားပြီ ဖြစ် သောကြောင့် မြေနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ မရှိ တော့၍ ဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် လွှဲပြောင်းရောင်းချနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်းဖြင့် ကန့်ကွက်သည်။

 

တိုင်းတရားရုံးမှ ဦးစိန့်၏ ကန့်ကွက်ချက်ကို လက်မခံ၊ ပယ်လိုက်သဖြင့် ဦးစိန့်မှ တရားရုံး ချုပ်သို့ အယူခံဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရားရုံးချုပ်က သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်သည်မှာ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းနှင့် ဦးစိန့်တို့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ၂၇-၁-၈၄ နေ့က ဂရန် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်း မရှိပေ။ သို့ဖြစ်၍ ရောင်းချစဉ်က ဦးစိန့် သည် ဂရန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခြင်း မရှိသောမြေကို ရောင်းချခဲ့ပြီး ဒေါ်ခင်ငြိမ်းက လက်ရောက်ဝယ်ယူခဲ့သည်ဖြစ်၍ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ သော အခြေအနေတွင် ရောင်းချခဲ့ သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင်မှ ဦးစိန့်က မှတ်ပုံတင်အရောင်းအဝယ်စာ ချုပ် ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုပေးရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် ဒေါ်ခင်ငြိမ်းက တရား စွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ရာ နောက်ပိုင်းတွင် ဂရန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံး၍ မှတ်ပုံ တင်ပြုလုပ်ပေးရန် အခွင့်အရေး မရှိတော့ကြောင်း ဦးစိန့်၏ ကန့် ကွက်ချက်ကို လက်ခံနိုင်ရန် အ ကြောင်းမရှိနိုင်ပေ။ ဒေါ်ခင်ငြိမ်းက ဦးစိန့် အပေါ် စွဲဆိုခဲ့သော မူလတရားမ ကြီးမှု၏ အနိုင်ဒီဂရီမှာ တည်မြဲ လျက်ရှိသဖြင့် ဦးစိန့်သည် ယင်း အမိန့်ဒီဂရီကိုလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။

 

ဂရန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးနေခြင်းကြောင့် ဦးစိန့်မှ ဒီဂရီအတိုင်း လိုက်နာရန် တာဝန်မရှိဟု ဆိုရန်အကြောင်းမရှိပေ။အရောင်း အဝယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး နောက်တွင် ဂရန်သက်တမ်းတိုး ရရှိ ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်မှာဒေါ်ခင်ငြိမ်း၏တာဝန်သာ ဖြစ် သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဂရန်သက် တမ်း ကုန်ဆုံးနေခြင်းကြောင့် ဦးစိန့်က အမိန့်ဒီဂရီအတိုင်း အ ရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေး ရန် အခွင့်အရေးမရှိဟူသော အချက်မှာ မှန်ကန်မှုမရှိချေ။ ထို့ကြောင့် မူလတရား ရုံး၏ အမိန့်ကို အတည်ပြုပြီး ဤ အယူခံမှုကို ပလပ်လိုက်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။ ထိုအချက်များကြောင့် မြေဂရန်သက်တမ်း ကုန်သော် လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ အရောင်း အဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရ မည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ဆက်စပ်၍ သတိပြုရမည့်အချက်မှာ ‘မြေငှား ဂရန်မိတ္တူဖြင့် အရောင်း အဝယ် ပြု ကြသည့်ကိစ္စ’ ဖြစ်သည်။အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် မြေငှားဂရန်မူရင်း ပျောက် ဆုံးသွားပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့ပြ မြေယာ ဌာနတွင် မြေငှားဂရန်မိတ္တူ ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင် သည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရန်ကုန်မြို့ တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မ တီ မြို့ပြမြေယာဌာနတွင် လည်း ကောင်း၊ မြို့ရွာ အိုးအိမ်ဦးစီးဌာန တွင် လည်းကောင်း လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

 

ထိုကဲ့သို့မြေငှားဂရန် မိတ္တူ လျှောက်ထားရာတွင် အမည် ပေါက် ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မှတ်ပုံ တင်စာချုပ် စာတမ်းများ၊ ရဲစခန်း တိုင်တန်းချက်တို့နှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာသို့ လျှောက်ထားရသည်။ အကယ်၍ မြေကွက်အ မည်ပေါက်သူ ကွယ်လွန်သွားပါက တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီဂရီအရဖြစ်စေ၊ အမွေထိန်းစာတို့အရ ဖြစ်စေ မြေငှားဂရန်မိတ္တူကို လျှောက် ထားနိုင်ပေသည်။ အဆိုပါလျှောက်ထားချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ မြေယာဌာန သို့မဟုတ် ရန်ကုန်မြို့တော် စည် ပင်သာယာရေးကော် မတီက သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများကိုပြည့်စုံမှု ရှိ၊ မရှိ စိစစ်ပြီး လက် ခံဆောင်ရွက်ပေး ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည် ပင်သာယာရေး ဥပဒေအရ မြေ ငှားဂရန်မိတ္တူ ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အ တွက် ကန့်ကွက်လိုပါက ကန့် ကွက်နိုင်ရန် နေ့စဉ်ထုတ် သတင်း စာတစ်စောင်တွင် ကြော်ငြာတစ်လ ထုတ်ပြန်ပါသည်။

 

ကြော်ငြာတစ်လထုတ်ပြန်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပါကမြေစာရင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းများ၊ စာချုပ်စာတမ်းများ၊ တရားရုံး ၏ အမိန့်ဒီဂရီများကို စိစစ်ကာ သက်ဆိုင်ရာမှ လျှောက်ထားသူအား မူလဂရန်အမည်ပေါက်ဖြင့် ဂရန်မိတ္တူကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤတွင်ဖြစ်တတ်သည်မှာရောင်းသူအနေဖြင့်မြေငှားဂရန်မူရင်းကိုပေါင်နှံထားပြီးပျောက်ဆုံးသည်ဟုဆိုကာဂရန်မိတ္တူကိုလိမ် လည်လျှောက်ထား ရယူတတ် ကြသဖြင့် အထူးဂရုပြုဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ၄င်း ၏အတွေ့အကြုံကို ပြောပြာတွင် ၄င်းဝယ်ယူသောမြေကွက်၏ မူရင်းဂရန်ကိုရောင်းချသူမြေရှင်က ဘဏ်တွင်ပေါင်နှံထားသည်။ မိတ်ဆွေကပေါင်နှံထားမှန်းမသိ ဘဲမြေ ရှင်ပြသသည့် ဂရန်မိတ္တူပေါ် အ ခြေတည်၍ မြေကွက်နှင့် အ ဆောက်အအုံကို ဝယ်လိုက်သည်။ နောက်ပိုင်း ဘဏ်က ချေးငွေ အကြွေး မပေးဆပ်သဖြင့် မြေကွက်ကို ဝရမ်းကပ်မှ အခြေ အနေမှန်ကို သိရတော့သည်။

 

မိတ် ဆွေသည် ရောင်းသူကို ဆက်သွယ်ရှာသော်လည်း မတွေ့တော့သဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်က ပင် ဘဏ်ချေးငွေကို ပေးဆပ်ခဲ့ရ သည်ဟု ပြောဖူးပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေငှားဂရန် မိတ္တူဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုပါက ဝယ်သူအနေဖြင့် အဝယ်မမှားစေ ရန်သက်ဆိုင်ရာ မြေယာဌာန (ရန် ကုန်မြို့တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်စည် ပင်သာယာရေးကော်မတီ မြေယာ ဌာန) သို့ မြေကွက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သေချာစုံစမ်းစိစစ်ပြီးမှ ဝယ်သင့်ပါ သည်။ ထို့ပြင် အဆိုပါမြေ ကွက်ကို အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ် ရန်နှစ်ဖက်သဘော တူညီကြကာ စရန်ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပေးချေ ပြီးပါက အဆိုပါမြေကွက်အရောင်း အဝယ်ကို ကန့်ကွက်ရန် ရှိ၊ မရှိ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းကြေညာသင့်ပေသည်။ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုလျှင်လည်း အရှုပ်အရှင်း တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါ ကရောင်းသူက ဖြေရှင်းပေးရန်နှင့် ဝယ်သူ၏ နစ် နာကြေးကို ပေးလျော်မည်ဖြစ် ကြောင်း ဝန်ခံကတိစာချုပ် ချုပ်ဆို သင့်ပါကြောင်း အကြံပြု ရေးသား လိုက်ပါသည်။

ထီယု (အတိုင်ပင်ခံ ဥပဒေ)

Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်