အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အဝယ်မမှားစေဖို့ – ၃

တိုက်ခန်းများဆိုလျှင် ဝယ်ထားသည်ဟုဆိုသူများက ဝင် ပေါက်တံခါးကို သော့များ ထပ်ဆင့် ခတ်ထားသဖြင့် အမှုအခင်းများ ဖြစ်ကာ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်နှင့် အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြုံကြရပေ သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်းများ အဝယ်မမှားဖို့ အထူးသတိပြုသင့် ပါသည်။ ဤသည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားရုံးချုပ်က ဆုံးဖြတ်ထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ တရားစီရင်ထုံး ကို ဗဟုသုတအဖြစ် တင်ပြလိုက် ပါသည်။ ‘ဦးစိုးအောင်နှင့် ဒေါ်မြင့် (ခေါ်) ဒေါ်စန်းရင်၊ ပါ ၂ ဦး၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် တရားမ ဒုတိယ အယူခံအမှု ၁ဝ၈ (တရားရုံးချုပ်)၊ ဦးစိုးအောင်နှင့် ဒေါ်ခင်အေး၊ ပါ ၂ ဦး၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် တရားမ ဒုတိ ယ အယူခံအမှု ၁ဝ၉ (တရားရုံး ချုပ်)၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး၊ စာမျက်နှာ၃၇’အမှုမှာ ဦးစိုးအောင်ကရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံး တွင် ဒေါ်ခင်အေးနှင့် ဒေါ်မြင့် တို့အပေါ်မြေနှင့် အိမ်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ပါအတိုင်း ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်၍ အရောင်း အဝယ် စာချုပ် မှတ်ပုံ တင် ပေးစေ လိုမှု စွဲဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။

 

အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဦးစိုး အောင်က ဒေါ်ခင်အေး ဂရန် အမည်ပေါက် မြေနှင့် အဆိုပါ မြေ ပေါ်ရှိ အဆောက်အအုံကို ငွေကျပ် သိန်း ၆ဝဝ ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ပြုရန် နှစ်ဦးသဘောတူ အရောင်း အဝယ် ကတိစာချုပ်ကို ၁-၆- ၂ဝဝရ နေ့တွင် ချုပ်ဆိုပြီး ကျပ် သိန်း ၂၅ဝ ကိုရောင်းဖိုးငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်ပေးချေခဲ့သည်။ ယင်းစာချုပ် အပိုဒ် ၃ ၌ ဤစာချုပ် ချုပ်ဆို သည့်နေ့မှစ ၍ ခြောက်လအတွင်း အရောင်း အဝယ် အပြီးသတ် သဘောတူစာ ချုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်စာ တမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်ချုပ် ဆိုကြရန်နှင့် အပြီးသတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့် အချိန်တွင် ဝယ်သူက ရောင်းသူအား ကျန်ငွေအားလုံး ကို ပေးချေမည်ဖြစ်ပြီး ရောင်းသူ က ဝယ်သူသို့ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့် မြေနှင့်အိမ် အပါအဝင် အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကို ဂရန် မူရင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာ တမ်းများ စုံလင်စွာဖြင့် လက် ရောက်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုသည်ဟု ဖော်ပြထား ပေသည်။

 

ထိုသို့ခြောက်လအတွင်း မှတ်ပုံတင်ပေးရန် သဘော တူထားသော်လည်း မဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် စာချုပ်အသစ်ကို ၂၁- ၉-၂ဝဝရ နေ့တွင် ထပ်မံချုပ်ဆိုပြီး အရောင်းအဝယ် သဘောတူ မှတ် ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း တွင် အရောင်းအဝယ် အပြီးသတ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုကြရန်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း သဘော တူခဲ့ကြ သည်။ သတ်မှတ် သည့်ရက်ကျော်သည့်တိုင်ဒေါ်ခင်အေးက မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုမပေးသ ဖြင့် ကျန်ငွေကို လက်ခံရယူပြီး မှတ်ပုံတင် အရောင်း အဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးရန်နှင့် မြေနှင့် အဆောက်အအုံအား လက်ရောက် ပေးအပ်စေရန် ရောင်းချသူ ဒေါ် ခင်အေးနှင့် အဆို ပါ မြေနှင့် အဆောက်အအုံတွင် လက်ရှိနေ ထိုင်လျက်ရှိသော ဒေါ်မြင့်တို့ အပေါ် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေ သည်။ ဒေါ်ခင်အေးက ဦးစိုးအောင်နှင့် ချုပ်ဆိုထားသော အိမ်၊ မြေ အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ် မှာ ချေးငွေကျပ် သိန်း ၂၅ဝ အတွက် ဟန်ဆောင်အရောင်း အဝယ် စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း ထုချေ ပြီး ဒေါ်မြင့်က ဦးစိုးအောင် ဝယ်ယူ ထားသည်ကို လုံးဝမသိရှိဘဲ သဘောရိုးဖြင့် ငွေပေးချေကာ အဖိုးစားနားဖြင့် လွှဲပြောင်းရယူ လက်ရှိနေထိုင်သူဖြစ်၍ သီးခြား သက်သာခွင့် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ (ခ) အရ ၄င်းအပေါ် အရေး ဆိုခွင့် မရှိကြောင်း ထုချေခဲ့သည်။

 

မူလ ရှမ်းပြည်နယ် တရားရုံးက ဦးစိုးအောင် လျှောက် ထားတောင်းဆိုသည့်အတိုင်း ဒေါ် ခင်အေးနှင့် ဒေါ်မြင့်တို့အပေါ် အနိုင်ဒီဂရီ ချမှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒေါ်မြင့်နှင့် ဒေါ်ခင်အေးတို့က ရှမ်းပြည်နယ် တရား လွှတ်တော်သို့ မူလရုံး၏ အမိန့်ကို အယူခံဝင်ခဲ့ရာ အယူခံရုံးတော်က ဦးစိုးအောင်ထံသို့ ဒေါ်ခင်အေးက ကတိပျက်ကွက်သဖြင့် စရန်ငွေ ဖြစ်သည့် ငွေကျပ်သိန်း ၂၅ဝ ပေး အပ်စေရန် ဒီဂရီ ချမှတ်ခဲ့သဖြင့် ဦးစိုးအောင်က တရားရုံးချုပ်သို့ အယူခံဝင်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ တရားရုံးချုပ်က သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်သည်မှာ သက်သေခံ (က)ဖြစ်သည့် ၁-၆-၂ဝဝရ နေ့စွဲပါ အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်တွင်ဒေါ်ခင်အေးက လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်း အငြင်းမပွားသော် လည်း ချေးငွေအတွက် ဟန် ဆောင် အရောင်းအဝယ် စာချုပ် ဖြစ်ကြောင်း ခုခံချေပထားသည်။ စာချုပ်ပါ သက်သေဒေါ်နန်းသန္တာမြင့်က သက်သေခံ (က) အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မှာ ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆို ထားသော်လည်း ဦးစိုး အောင်က၄င်းကို ငွေကျပ်သိန်း ၅ဝ ချေးပေးသည်ဟု ဒေါ်ခင်အေးက ပြောပြကြောင်း၊ နောက်ထပ်၍ ဦးစိုးအောင်ထံမှ ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ထပ်မံချေးကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်ခင်အေးပြောပြ၍ သိကြောင်း၊ စာချုပ်တွင် အသိသက်သေ အဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးစဉ်က စာချုပ်ပါ အကြောင်းအရာ စာသားများကို ဖတ်ရှုသိရှိပါကြောင်း၊ စာချုပ်သည် ဟန်ဆောင် စာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ငွေ ချေးစာချုပ်ဖြစ်ကြောင်း တစ်စုံတစ် ရာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိကြောင်း ထွက်ဆိုထားသည်။

 

သို့ဖြစ်ရာ သက်သေခံ အမှတ် (က) စာချုပ်သည်ချေးငွေ အတွက် ဟန်ဆောင်စာချုပ်ဖြစ် ကြောင်း ဒေါ်ခင်အေးက သက် သေထင် ရှား တင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိဟုသာ သုံးသပ်ရမည်။ ထို့ပြင် ဒေါ်ခင်အေး သည် ဦးစိုးအောင်အား တန်ဖိုးငွေ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ ရယူ၍ ရောင်းချရန် ကတိပြုထားသည့် အချင်းဖြစ်အိမ်နှင့် မြေကို ဒေါ်မြင့်အား သက်သေခံ (၁) အရောင်းအဝယ် စာချုပ် အရ ငွေကျပ်သိန်း ၆ရဝ ဖြင့် ရောင်းချကာ လက်ရောက် ပေးအပ်ခဲ့ပေသည်။ ဒေါ်မြင့်က ဦးစိုးအောင် ဝယ်ထားသည်ကို လုံးဝ မသိရှိဘဲ အဖိုးစားနား ပေး၍ ဝယ်ယူ လက် ရောက်ရယူထားသဖြင့် သီးခြား သက်သာခွင့် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ (ခ) အရ အရေးဆိုခွင့် မရှိဟု ခုခံ ထားသည်။ ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ (ခ) တွင် ‘မူလပဋိဉာဉ်ရှိကြောင်း မသိဘဲ သဘောရိုးဖြင့် ငွေပေးချေ ကာ လွှဲပြောင်းရရှိသူမှတစ်ပါး ပဋိ Óဉ် ပါဝင်သူအားလုံးအပေါ် ပဋိ Óဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်စေနိုင် သည်’ ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ ဥပဒေပါ လွှဲပြောင်းရရှိ သူ ဆိုသည်မှာ လွှဲပြောင်းစာချုပ် စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် လွှဲ ပြောင်းရရှိသူကို ဆိုလိုသုံးစွဲထား ခြင်း ဖြစ်သည်။

 

ယခုအမှုတွင် ဒေါ်ခင်အေးနှင့် ဒေါ်မြင့်တို့ ချုပ် ဆိုသော သက်သေခံ (၁) အရောင်း အဝယ်စာချုပ်မှာ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် မဟုတ်သဖြင့် ဒေါ်မြင့်သည် သီးခြားသက်သာခွင့် အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ (ခ) တွင် အကျုံးဝင်သော လွှဲပြောင်းရရှိသူ မဟုတ်ပေ။ ဒေါ်မြင့်သည် အချင်း ဖြစ် မြေနှင့်အိမ်ကို မှတ်ပုံတင် စာ ချုပ်စာတမ်းဖြင့် ဝယ်ယူထားခြင်း မဟုတ်သဖြင့် လက်ရှိ Possesary Title ဖြစ်သော်လည်း တရားဝင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရသေးပေ။ ဒေါ်ခင် အေးကသာလျှင် တရားဝင် အမည် ပေါက် ပိုင်ဆိုင်လျက်ပင်ရှိသဖြင့် တရားလို ဦးအောင်စိုးကဒေါ်ခင်အေးအပေါ် ပဋိဉာဉ်အတိုင်းအတည်ပြုဆောင်ရွက်ပေးစေ ရန်တောင်းဆို ခွင့် ရှိပေသည်။ ဦးစိုးအောင်နှင့် ဒေါ်ခင် အေးတို့ ချုပ်ဆိုသည့် သက်သေခံ (က) အရောင်း အဝယ် စာချုပ်တွင် ရောင်းသူဘက်က ပျက်ကွက်မှု ကြောင့် စာချုပ်ပျက်ပြားရခြင်းဖြစ်ပါက စရန်ငွေ၏နှစ်ဆပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား သော်လည်း သီးခြား သက်သာခွင့် အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၁၂) ၏ ရှင်းလင်းချက်တွင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအား လွှဲပြောင်းပေး ရန် ပဋိ ဉာဉ် ဖောက်ဖျက်သည့် အတွက် ငွေကြေအားဖြင့် လျော်ကြေးပေးသော်လည်း လုံလောက်သည့် သက်သာခွင့် မရနိုင် ဟု ဖော် ပြထားပေသည်။

 

သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ခင်အေး သည် ဦးစိုးအောင်နှင့် အချင်းဖြစ် အိမ်မြေအရောင်းအဝယ် ပြုလုပ် သည့် ပဋိÓဉ်ကို ဖောက်ဖျက်၍ ဒေါ်မြင့်သို့ မှတ်ပုံမတင်သည့် စာ ချုပ်ဖြင့် ထပ်မံရောင်းချကြောင်း ပေါ်ပေါက်နေသဖြင့် ဒေါ်ခင်အေး သည် ဦးစိုးအောင်မှ ပေးသည့် ရောင်းဖိုး ကျန်ငွေကို လက်ခံပြီး အချင်းဖြစ် မြေနှင့် အိမ်အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ကို မှတ်ပုံတင်စေရန် နှင့် လက်ရောက်ပေးအပ်စေရန် ချ မှတ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ် တရားရုံး၏ အမိန့်ကို အတည်ပြုကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်ခြံမြေ များ ဝယ်ယူပါက ဝယ်ခွန်ပေး ဆောင်ရမည်ကို မတိမ်းရှောင်ဘဲ တာဝန်ကျေကာ အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ကို ဥပဒေနှင့် အညီ ချုပ်ဆိုထားသင့်ပေသည်။ သို့မှသာ ရောင်းထားသည်ကို မသိဘဲ အိမ်ခြံမြေများ ဝယ်မိခဲ့လျှင် လည်း မိမိကသာ တရားဝင် ပိုင်ဆိုင် ခွင့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြံပေး ရေးသားလိုက်ပါသည်။

 

ထီယု ( ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ )
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်