အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း ဝယ်မည်ဆိုလျှင်

မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်းက ဖြစ်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက စာရေးသူ ထံရောက်လာပြီး တိုက်ခန်းဝယ်မည် ဖြစ်၍ စာရွက်စာတမ်းများ ကို ကြည့် ရှုစစ်ဆေးပေးရန် လာခေါ်ပါသည်။ သို့နှင့် စာရေးသူသည် မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ရောင်းမည်ဆိုသည့် တိုက်ခန်း ရှိရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဆိုသူနှင့် အိမ် ပွဲစားများကို တွေ့ရသည်။ တိုက်ခန်း ပိုင်ရှင်မှ ယင်းတိုက်ခန်း ဝယ်စဉ်က ချုပ်ဆိုခဲ့သော တိုက်ခန်း အရောင်း အဝယ်စာချုပ်ကို ထုတ်ပြပါသည်။ စာချုပ်ပေါ်တွင် ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ နှင့် သက်သေနှစ်ဦးလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် မြေရှင်၏ အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ထိုးထားသည်ကို မတွေ့ရှိရပေ။

ထို့ကြောင့် စာရေးသူမှ ရောင်း မည့်သူအား အဆိုပါ တိုက်ခန်းအ ရောင်းအဝယ်စာချုပ်၌ မြေပိုင်ရှင်၏ လက်မှတ်မပါရှိသည့် ကိစ္စကို မေး မြန်းမိသည်။ မည်သည့် ပြဿနာမျှ မရှိသဖြင့် မြေပိုင်ရှင်ကို ခေါ်ပြီး လက် မှတ်မထိုးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။

လက်ခံနိုင်သည့် အချက်ဖြစ်၍ စောဒကမတက်တော့ပါ။ မြေရှင်နှင့် အိမ်ရှင် အိမ်ငှားစာချုပ်ရှိမရှိ။ မြေ ပိုင်ရှင်အား ငှားရမ်းခပေးရခြင်းရှိ မရှိ၊ မေးမြန်းရာ တစ်နှစ်တစ်ခါမှ အိမ်ငှား ရမ်းခများ စုပေါင်းကောက်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့သော် ငှားရမ်းခပြေစာ ပျောက်နေကြောင်းပြောသဖြင့် မရေ မရာဖြစ်နေသည်။ အခြားသိလိုသော အချက်များကို မေးမြန်း၍ မိတ်ဆွေ နှင့် ညှိနှိုင်းပြီးနောက် တစ်ရက်နှစ် ရက်အတွင်း စကားပြန်ငွေချေပါမည် ဟု ပြောကာ ပြန်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဆက်တည်း တိုက်ခန်းဝယ်ယူရာ၌ လုပ်ဆောင်သင့် သည့်အချက်များကို မိတ်ဆွေနှင့် ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

 

မြေပိုင်ရှင်၏ အသိအမှတ်ပြု အ ထောက်အထားရှိရခြင်း

အပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်း များ ဝယ်ယူရာတွင် မြို့ပြဆိုင်ရာ ငှား ရမ်းခကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနှင့် အညီ မြေပိုင်ရှင်နှင့် တိုက်ခန်းဝယ်သူ တို့ အိမ်ရှင်အိမ်ငှားဆက်စပ်မှုရယူရ ပေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် တိုက်ခန်းအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။ တိုက်ခန်းအမည်ပြောင်းခ ကို တိုက်ခန်းရောင်းသူက မြေရှင်နှင့် သဘောတူထားသည့်နှုန်းထားအတိုင်း မြေရှင်အားပေးရ သည်။

မြေရှင်မှ တိုက်ခန်း အရောင်းအ ဝယ်စာချုပ်တွင် သက်သေအဖြစ် အ သိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးပေးသည်။ တိုက်ခန်း ၏ လခများ ကို ဝယ်သူ၏ အမည်ဖြင့် ကောက်ခံ ကာ ပြေစာဖြတ်ပေးရသည်။ သို့မှသာ တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်ပြီးမြောက် ၍ လက်ရောက်ရယူနေထိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။

ဝယ်သူမှ တိုက်ခန်းအမည် ပေါက်ပြောင်းထားခြင်းမရှိခဲ့သော် မြေပိုင်ရှင်မှ ကျူးကျော်နေထိုင်သူအ ဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုခွင့် ရနိုင်သဖြင့် အထူးသတိပြု ဆောင် ရွက်ရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် တိုက်ခန်းရောင်းသူ ထံတွင် အဆိုပါ အချက်အလက်များ နှင့် ပြည့်စုံသော စာရွက်စာတမ်းများ ရှိ မရှိ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပေသည်။

 

ကန့်ကွက်ရန် ရှိ မရှိ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းရန်လို မလို

ဤအချက်သည်လည်း အဓိက ကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရောင်းမည့်တိုက်ခန်းသည် အမွေဆိုင် တိုက်ခန်းဖြစ်နေခြင်း၊ အမှုအခင်းဖြစ် နေခြင်းစသည့် ပြဿနာရှိနေသော တိုက်ခန်းလည်းဖြစ်နိုင်သဖြင့် ကန့် ကွက်ရန် ရှိ မရှိဆိုသည့် အချက်ကို နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွင် ထည့် သွင်းကြေညာသင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာနှစ်စောင် လုံးတွင် ကြေညာလျှင် ပို၍ကောင်း မည်ဖြစ်သည်။

 

သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၌ စုံစမ်းသင့်ခြင်း

ဝယ်ယူမည့်တိုက်ခန်းရှိရာ ပတ် ဝန်းကျင်၌ အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ ကို မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင် လျှင် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးရှိ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ စုံစမ်း မေးမြန်းသင့်ပါသည်။

တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ချုပ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ် ရေးမှူးက တိုက်ခန်းရောင်းသူနှင့် မြေ ပိုင်ရှင်တို့အား အဆိုပါ တိုက်ခန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမှုအခင်းရှိ မရှိ ပြဿနာတစ်စုံ တစ်ရာရှိမရှိ မေးမြန်း ခွင့်ရှိသည်။ ပြဿနာမရှိ ကင်းရှင်း ကြောင်း ရောင်းသူနှင့် မြေရှင်တို့၏ ဝန်ခံချက်အရ အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ကို အသိသက်သေများနှင့် အတူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ရောင်းသူဝယ်သူ မြေရှင်တို့ လက် မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်ကြရမည်။ လို အပ်လျှင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်တိုင်အရောင်း အဝယ်ကတိ စာချုပ်၌ သိရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်းဖြင့် အရောင်း အဝယ်ခိုင်မာ ကြောင်း အထောက်အထားတစ်ရပ် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရပ် ကွက်ရုံးတွင် ရောင်းချမည့် တိုက်ခန်း နှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းခြင်း၊ အ ရောင်းအဝယ်ကတိစာချုပ်ကို သက် ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ရုံးတွင် ရပ်ကွက်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးရှေ့၌ ချုပ်ဆိုခြင်းများ ပြုသင့်ပါသည်။

 

အမှုအခင်းဖြစ်နေသော တိုက်ခန်းကို ဝယ်မိခြင်း

တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမှုအခင်း ဖြစ်နေသော တိုက်ခန်းမှန်းမသိ၍ ဝယ်လိုက်ခြင်းလည်း ရှိတတ်ပါသည်။ ရောင်းမည့် သူ၏ ပြောစကား တစ်ခု တည်းကို ယုံကြည်၍ မဝယ်သင့်ပေ။

တိုက်ခန်းရောင်းချမည့်သူ ဝယ် စဉ်က ချုပ်ဆိုထားသည့် အရောင်း အဝယ် စာရင်းစာချုပ်ကို သေချာ စိစစ်ဖို့လိုသည်။ ရောင်းချမည့်သူ မတိုင်ခင်က အဆိုပါ တိုက်ခန်းအား လွှဲပြောင်းရောင်းချခဲ့သည့် တိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မူရင်း အ ဆင့်ဆင့်မှာ ယခုရောင်းချမည့် သူထံ ရှိ မရှိတို့ကို စိစစ်ရပေသည်။

တိုက်ခန်းတွင် လက်ရှိနေထိုင် လျက်ရှိသူ တစ်နည်းဆိုသော် တိုက် ခန်းအား ရောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုသူအပေါ် တစ်စုံ တစ်ယောက် က အဆိုပါ တိုက်ခန်းမှ ဖယ်ရှား၍ လက် ရောက်ပေးစေလိုမှု စွဲဆိုထားသည့် အမှုအခင်းများရှိတတ်ပေသည်။

တိုက်ခန်းဝယ်သူက အမှုအခင်း ဖြစ်နေမှန်း မသိဘဲတိုက်ခန်းကို ဝယ် ယူ၍ လက်ရောက်နေထိုင်ခဲ့လျှင် လည်း ရောင်းသူက အမှုအခင်း၌ ရှုံးခဲ့ပါလျှင် လက်ရှိဝယ်ထားသူမှာ တိုက်ခန်းမှ ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ် သည်။ ဥပဒေအရ တရားရှုံးနှင့် ဆက်စပ်နေသူများ တရားရှုံးထံမှ တစ်နည်းနည်းလွှဲပြောင်းရယူထားသူ များသည် တရားရုံး၏ အမိန့်ဒီကရီ ကိုလိုက်နာရန် တာဝန်ရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ဝယ်ထား သည့် တိုက်ခန်းမှ ဖယ်ရှားပေးလိုက် ရသည်များ ရှိတတ်ပေသည်။

 

အကြံပြုချက်

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော အ ပျောက်စနစ်ဖြင့် တိုက်ခန်းဝယ်မည် ဆိုလျှင် ယေဘုယျအားဖြင့် အထက် ဖော်ပြပါအချက်များအပေါ် အခြေ ပြု စဉ်းစားသင့်ကြောင်း အကြံပြုရေး သားအပ်ပါသည်။

 

ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်