မွေးစားသားသမီးထံမှ အိမ်နှင့်မြေ ဝယ်လျှင်

ဂရန်အမည်ပေါက်က ကွယ်လွန်သွားတာကြာပြီ။ သူ့ဇနီးကလည်း သေဆုံးသွားတာ မကြာ သေးဘူး။ သူတို့မှာ မွေးစားသမီး တစ်ဦး ရှိတယ်။ သားသမီးအရင်း မရှိဘူး ပြောတယ်။ အဲဒီ မွေးစားသမီးဆီက မြေနဲ့အိမ်ကိုဝယ်ရင် အမည် ပေါက်ရနိုင်သလားဟု မိတ် ဆွေ တစ်ဦးက ဆွေးနွေးလာသဖြင့် ဤဆောင်းပါးကို ဗဟုသုတအဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။

 

သားသမီးမွေးစားခြင်း

မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သည် သားသမီးမွေးစားနိုင်ပေသည်။

သို့ရာတွင်-
၁။ အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့် သေးသူများနှင့် ရူးသွပ်သူများ သားသမီး မမွေးစားနိုင်ပေ။
၂။ ရဟန်းတော်များ သား သမီး မမွေးစားနိုင်ပေ။
၃။ ဆွေမျိုးမတော်စပ်သူနှစ် ဦး သို့မဟုတ် လင်မယားမဟုတ် သူနှစ်ဦးပေါင်းစပ်၍ သားသမီး မမွေးစားနိုင်ပေ။
၄။ လင်နှင့်မယားသည် သားသမီးရင်းများရှိစေကာမူ သားသမီး မွေးစားခွင့်ရှိသည်။ လင်သည် လည်းကောင်း၊ မယားသည် လည်း ကောင်း နှစ်ဦး သဘောတူညီချက် မရရှိဘဲ မိမိဆန္ဒတစ်ခုတည်းဖြင့် သားသမီး မမွေးစားနိုင်ပေ။

 

အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသော မွေးစား သားသမီး

မနုကျယ်ဓမ္မသတ်အရ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသော မွေးစားသားသမီးများမှာ ကိတ္တိမနှင့် အပတိဌသားသမီးများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြ ထားပေသည်။

ကိတ္တိမသားသမီးမွေးစားရာတွင် ကိတ္တိမသားသမီးမွေးစား ခြင်း မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေအရ ကိတ္တိမမွေးစားစာချုပ်ကို စာချုပ် စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် ပြုလုပ် ချုပ်ဆိုရပါသည်။ သို့မှသာ မွေးစား ခြင်း တရားဝင်ပြီး မွေးစားမိဘ၏ သားရင်းသမီးရင်းတို့နှင့် တန်းတူ အခွင့် အရေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ကိတ္တိမမွေးစားခြင်း မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေအရ မွေးစားစာချုပ်ချုပ်ဆိုမထားပါက အပတိဌ သားသမီးအဖြစ်သာခံစားခွင့် ရှိနိုင် ပေ သည်။

အပတိဌသားသမီးဆိုသည်မှာ ဓမ္မသတ်ကျမ်းများအရ ကောက်ယူ၍ မွေးသောသားသမီးဟု ဖော်ပြထားပေသည်။ အပတိဌ သား သမီးများမှာ ကိတ္တိမသား သမီးများကဲ့သို့ မိဘအမွေကို ဆက်ခံရန် ရည်စူး၍ မွေးစားသော သားသမီးမဟုတ်ဘဲ အမှတ် မထင် ကောက် ယူမွေးစားခြင်းဖြစ်သည်။

သို့သော် အပတိဌ သား သမီးများ၌လည်း အမွေခံစားခွင့်ရှိ ပေသည်။ မွေးစားမိဘများနှင့် အ တူနေထိုင်မှသာ အမွေခံစားခွင့်ရှိ ပြီး ခွဲခြားနေထိုင်လျှင်မူ အမွေ ဆက်ခံခွင့် ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။

အပတိဌသားသမီးများ အ နေဖြင့် မွေးစားမိဘ၌ သားသမီး၊ မြေး၊ မြစ်နှင့် ကိတ္တိမမွေးစား သားသမီးများ မရှိသောအခါမှသာ အ မွေ ခံစားခွင့်ရှိပေသည်။ မွေးစားမိဘနှစ်ပါးစလုံး ကွယ်လွန်မှသာ ရပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ရရှိမည့် အမွေဝေစုမှာလည်း တစ်ဝက်သာဖြစ်သည်။ ကျန် တစ်ဝက်ကို မွေးစားမိဘ၏ ဆွေမျိုးများက ရခွင့်ရှိပေသည်။

ထို့ကြောင့် ကိတ္တိမမွေးစား သားသမီးများသည် မွေးစားမိဘ များထံမှ အမွေကို အပြည့်အဝ ဆက်ခံခွင့်ရှိပေသည်။

 

မွေးစားသားသမီးများထံမှ အိမ် မြေဝယ်ခြင်း

အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ ကိတ္တိမသားသမီးများသည် မွေးစားမိဘထံမှ သားရင်းသမီးရင်းကဲ့သို့ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိ သ ဖြင့် မြေ အမည်ပေါက် မွေးစားမိဘ နှစ်ပါးစလုံး ကွယ်လွန်သွားသည့်အခါ သားရင်းသမီးရင်း မကျန်ရစ်ပါ က ကိတ္တိမမွေးစား သားသမီးမှ တိုက်ရိုက်အမွေဆက်ခံခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။

စာရေးသူ၏ မိတ်ဆွေ ဆွေးနွေးသည့် ကိစ္စတွင် မွေးစားမိ ဘနှစ်ဦးစလုံး ကွယ်လွန်ပြီး ကျန် ရစ်သည့် မွေးစားသမီးမှာ ကိတ္တိမ မွေး စားခြင်း မှတ်ပုံတင် အက်ဥပဒေနှင့်အညီ မွေးစားစာချုပ်ဖြင့် မွေးစားသည့် မွေးစားသမီးဖြစ်ပါက စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ရုံး၌ မြေနှင့် အိမ်အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင် ကြောင်း ကြေညာစာတမ်းတစ်ခု ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရပါမည်။

ယင်းပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာစာတမ်းအရ အဆိုပါမြေနှင့် အိမ်ကို အရောင်းအဝယ်မှတ်ပုံ တင် စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ရောင်းချ နိုင်မည်ဖြစ် သည်။ ထိုမှ ဝယ်သူအ နေဖြင့် ဂရန်အမည်ပေါက်ပြောင်း ခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက် နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။

သို့ရာတွင် ကျန်ရစ်သည့် မွေးစားသမီးမှာ ကိတ္တိမမွေးစား သမီးမဟုတ်ပါက အထက်ပါ အ တိုင်း စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံး ၌ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာစာတမ်းပြုလုပ်ချုပ်ဆိုခွင့် မရရှိနိုင်ပေ။

ကိတ္တိမမွေးစားသားသမီး မဟုတ်ဘဲ ကျန်မွေးစားသားသမီး အမျိုးအစားဖြစ်ပါက မွေးစားမိဘများ၏ ကျန်ရှိသည့် မရွှေ့ မပြောင်း နိုင်သော ပစ္စည်းများကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရန် သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၌ အမွေထိန်းစာ လက် မှတ်လျှောက် ထားရ ယူရပေသည်။

မွေးစားခံရသူမှာ အပတိဌ သားသမီးဖြစ်လျှင် တရားရုံး၌ အ မွေထိန်းစာလက်မှတ် လျှောက် ထားပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပါက တရားရုံး မှ အမွေထိန်းစာလက်မှတ် ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

အမွေထိန်းစာ လက်မှတ်ရ သူသည် ရောင်းချလိုသည့် မြေနှင့် အိမ်ကို ရောင်းချခွင့်ပြုပါရန် (တစ် နည်းအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းထား သည့် ပစ္စည်းကို ထုခွဲရောင်းချခွင့် ပြုပါရန်) အမွေဆက်ခံခြင်း အက် ဥပဒေပုဒ်မ ၃ဝရ အရ တရားရုံး သို့ ခွင့်ပြုချက် လျှောက်ထားရပါ သည်။

တရားရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်အ ရသာ အဆိုပါမြေနှင့် အိမ်ကို စာ ချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ရုံးတွင် အ ရောင်းစာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးနိုင်မည် ဖြစ် သည်။

ထို့ကြောင့် စာရေးသူ၏ မိတ်ဆွေဆွေးနွေးသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်ရှိသည့် တစ်ဦး တည်းသော မွေးစားသမီးမှာ ဥပ ဒေနှင့် အညီ အမွေဆက်ခံခွင့်ပြု ထားသည့် ကိတ္တိမမွေးစား သမီး လား၊ အပတိဌမွေးစားသမီးလားဆို သည့် အချက်ကို သေချာစုံစမ်း၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားပါက တရားဝင် မြေနှင့် အိမ်အ မည်ပေါက်ရရှိမည်။ အရောင်းအ ဝယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဗဟုသုတ အ ဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။

ထီယု (ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ)
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်