အဆောက်အဦးအသစ်အတွက် လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C အကြောင်း

” လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C ကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား။ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ” ဟု မိတ်ဆွေတစ်ဦးက လာရောက်ဆွေးနွေးသဖြင့် ဗဟုသုတအဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။

 

ဥပဒေအရ တားမြစ်ချက်

ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နည်းဥပဒေမှာ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်းကို လုပ်ငန်းပြီးစီးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့စာ ဖြင့် တင်ပြလျောက်ထားရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ကော်မတီမှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း တင်ပြချက်ကို အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)အား သက်ဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံကို စစ်ဆေး၍ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း တင်ပြရန်ညွှန်ကြားရပါမည်။

ကော်မတီမှ အဆောက်အအုံပုံစံနှင့်အညီ ဆောက်လုပ်၍ ဆောက်လုပ်ခြင်းပြီးစီးကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက အဆိုပါ အဆောက်အအုံတွင် လူနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ် B.C.C ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

အကယ်၍ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိသည့် အဆောက်အအုံများဖြစ်ပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင် ဆောက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားပြီး သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်ပြီးကြောင်း စိစစ်ရရှိမှသာ လူနေထိုင်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းအချက်နှင့် ပတ်သက််၍ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ-၆၁ (ဃ) တွင် မည်သူမျှ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုထားသည့် အဆောက်အအုံပုံစံနှင့် ကွဲလွဲခြားနားသည့် အဆောက်အအုံကို ဆောက် လုပ်ခြင်းမပြုရဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၆၁ (င) တွင် မည်သူမျှ ဆောက်လုပ်ပြီးသော အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် ဖြစ်စေ၊ ယင်းအဆောက်အအုံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်နေ ထိုင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းမပြုရဟုလည်းကောင်း တားမြစ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် လူနေထိုင်ခွင့် လက် မှတ်မရရှိဘဲ အဆောက်အအုံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။

 

ပြစ်ဒဏ်ပိုင်း

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ဥပဒေပုဒ်မ (၆၈) မှာ မည်သူမဆို ဤဥပဒေပါတားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင် ခြင်းခံရလျင် ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ်တစ်သောင်းမှ အများဆုံး ငွေဒဏ်ကျပ်ငါးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ်တစ်သောင်းမှ အများဆုံးငွေဒဏ်ကျပ် ငါးသိန်းအထိဖြစ်စေ၊ ဒဏ်ငွေနှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ၊ ချ မှတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

အကယ်၍ ဥပဒေပုဒ်မ ၆၈ အရ ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူသည် အဆိုပါ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ဆက်လက် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေလျင် သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်လျှင် ထိုသူကို ဆက်လက်ဖောက်ဖျက်ကျူး လွန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်ခြင်း ပြုသည့်နေ့မှစ၍ နေ့အသီးသီးတွင် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံးငွေဒဏ်ကျပ် တစ်သောင်းမှ အများဆုံး ငွေဒဏ်ကျပ်ငါးသောင်းအထိဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် လူနေထိုင်ခွင့်မရရှိဘဲ အဆောက်အအုံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြောင်း သိရှိပါက ဥပဒနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။

ယခုအခါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် B.C.C မရသေးဘဲ မြေရှင်အပါအဝင် တိုက်ခန်းဝယ်သူများသည် အဆောက်အအုံအတွင်း ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းများရှိနေပေသည်။ စည်ပင်သာယာမှ အရေးယူသည်ဟု မတွေ့ရပေ။ သို့သော် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အိမ်နီးပါးချင်း အပါအဝင် တိုင်တန်းသူရှိလျင်တော့ စည်ပင်မှ အရေးယူသည်ဟု သိရပါသည်။

လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မည်သို့ လျှေက်ထားမည်နည်း

လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C ရရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းပြီးစီးကြောင်း တင်ပြလျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပူးတွဲပါရှိရန် လိုအပ်ပေသည်။

သက်ဆိုင်ရာ မီးသတ်ဌာန၊ ရေသန့်ဌာန၊ လျှပ်စစ်ဌာန၊ အခွန်ဦးစီးဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ယခုအခါ လျှပ်စစ်ဌာနမှ တိုက်ခန်းအလိုက် မီတာတစ်လုံးစီတပ်ဆင် နိုင်ရေးအတွက် လူနေထိုင်ခွင့် လက် မှတ်ရရှိပြီးမှသာ ခွင့်ပြုပေးသည်များရှိလာသဖြင့် တိုက်ခန်းဝယ်သူများ ဝင်ရောက်နေထိုင်ရန် အခက်အခဲရှိ လာပြီဖြစ်သည်။

အခွန်ဦးစီးဌာနတွင် ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်သတ်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ထားပါသည်။

အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အခွန်ပေးဆောင်ရန်အလို့ငှာ တန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ထံ အောက်ပါအထောက်အထားတင်ပြလျောက် ထားရပါသည်။

(က) ဆောက်လုပ်ခွင့် အမိန့် (မူရင်း + မိတ္တူ)

(ခ) ဆောက်လုပ်မှုပုံစံ B.Q (မူရင်း + မိတ္တူ)

(ဂ) အဆောက်အအုံအတိုင်းအ တာနှင့် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်မှု စာရင်း

(ဃ) အဆောက်အအုံဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ ဘယ်၊ ညာ) တစ်စုံ

(င) လျှောက်ထားသူ၊ မြေရှင်၏ မှတ်ပုံတင် အိမ်ထောင်စုစာရင်း (မူရင်း + မိတ္တူ)

(စ) ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စား လှယ်စာရသူကဖြစ်စေ လျှောက်ထားနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။

ထို့ပြင် အဆိုပါ အထောက်အထားများသည် ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေး အဖွဲ့သို့ အမှန်အကန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး လိမ်လည်တင်ပြကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းကို ခံယူမည်ဟု ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုး ရမည်ဖြစ်သည်။

 

ကြန့်ကြာရသည့် အခြေအနေများ

အချို့တိုက်ခန်းများမှာ ကန်ထရိုက်တာများအနေဖြင့် ရင်းနှီးငွေပြတ်သွားသဖြင့် အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းကို မွမ်းမံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းသွားသည့် အခြေအနေများ ရှိတတ် သည်။

ထို့ပြင် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်ဦးစီးဌာနမှ အခွန်စည်းကြပ်မည့်ငွေများ မပေးသွင်းနိုင်သေး၍ ရပ်ဆိုင်းသွားသည်လည်း ရှိပေသည်။

မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နည်းဥပဒေ အပိုဒ် (၂၅) တွင် မြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီသည် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောက်လုပ်နေသော အဆောက်အအုံတစ်ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ငါးနှစ်အတွင်းပြီးစီးအောင် ဆောင်လုပ်ခြင်းမရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ခွင့်ရသူအား ခေါ်ယူညှိနှိုင်း၍ ပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ရန် ညွှန်ကြားနိုင် သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဥပဒေအရဆိုလျှင် လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုက်ခန်းအဆောက်အအုံတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခွင့်မရှိပါကြောင်း အကြံပြုရေးသားလိုက်ပါသည်။

Credit to: ဈေးကွက်ဂျာနယ်