အိမ်ခြံမြေ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူသူတို့၏ ဥပဒေပါ အခွင့်အရေး

အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းတို့ကို ငှားရမ်းနေထိုင်ရာမှ အဆိုပါ အ ဆောက်အအုံတိုက်ခန်းကို ငှားရမ်း နေထိုင်သူက ဝယ်ယူသည့်ဖြစ်စဉ် များရှိကြပေသည်။

ဤတွင် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ၄င်းငှားရမ်းနေထိုင်သည့် မြေနှင့်အိမ်ကို အရစ်ကျ ငွေပေးစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူထားရာ ပထမ အရစ်ငွေပေးချေပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ အိမ်ရှင်က အရောင်းအ အဝယ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အိမ်ရ လိုမှုစွဲဆိုထားကြောင်း၊ မည်သို့ဖြစ် နိုင်ကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးလာ သဖြင့် ဗဟုသုတအဖြစ် ဤ ဆောင်းပါးကို ရေးသားလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

 

တစ်ပိုင်းတစ်စဆောင်ရွက်ပြီးစီး ခြင်း

အိမ်၊ ခြံ၊ မြေတိုက်ခန်းစသည်ဖြင့် ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရာတွင် ဝယ်ယူအနေဖြင့် အဖိုးစားနားပေးပြီး ပစ္စည်းကို လက် ဝယ်ရရှိ ထားပါက ရောင်းသူအနေ ဖြင့် ဝယ်သူအားနှင်ပိုင်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော်စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်ပါ အချက် များကို ဖောက် ဖျက်လျှင်မူ ယင်းကတိစာ ချုပ်အရ ကတိပျက်ကွက်မှု အပေါ်တရားစွဲဆိုခံရမည်ဖြစ် သည်။

ထိုသို့ အရောင်းအဝယ်ပြု ရာတွင် ဝယ်သူက တစ်စိတ်တစ် ပိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အပေါ် အ ခွင့်အရေး ရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃(က)တွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားပေသည်။

ယင်းပုဒ်မနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါ်ကျော့ကျော့ပါ ၅ ဦးနှင့် ဦးဝင်း ကြိုင် (ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်ခင်စိုး၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်) ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၁၆၅ တွင် အောက်ပါ အတိုင်း လမ်းညွှန်ထားပေသည်။

ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ (က)အရ အကာအကွယ်ရယူနိုင်ရန်မှာ-
၁။ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်က တရားပြိုင် အား အဖိုးစားနားဖြင့် လွှဲပြောင်း ပေးခြင်းဖြစ်ရမည်။
၂။ စာဖြင့်ရေးသားထားသော တရားဝင် ပဋိညာဉ်ဖြစ်ရမည်။
၃။ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ကို ပိုင်ရှင် က လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။ သို့မ ဟုတ် ¤င်း၏ ကိုယ်စားလှယ်က လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
၄။ ပဋိညာဉ်ကို တစ်စိတ်တစ် ဒေသ ဆောင်ရွက်သောအားဖြင့် တရားပြိုင်သည် ပစ္စည်းကို လက် ရှိရယူထားရမည်။
၅။ ကျန်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသ မျှကို တရားပြိုင်ဘက်မှ ဆောင် ရွက်ပြီးဖြစ်စေရမည်။ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိစေရမည်။
၆။ တရားလိုသည် လွှဲပြောင်း ပေးသူ သို့မဟုတ် ¤င်းမှတစ်ဆင့် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဆိုသည့် အချက်များနှင့် ကိုက်ညီ မှုရှိရမည်ဟု လမ်းညွှန်ဆုံးဖြတ် ထားပေသည်။

ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းလွှဲ ပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ (က)ပါ အချက်များနှင့် အကျုံးဝင် ပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (တစ်ပိုင်း တစ်စ) ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်၍ ရောင်းချသူအနေဖြင့် ရောင်းချထားသော အိမ်၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းကို လက်ရောက်ရလိုမှု တရားစွဲဆိုခွင့် ရှိမည် မဟုတ်ပေ။

 

ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ရ ရှိခြင်း

စရန်ငွေပေး ကတိစာချုပ်ပါ ကတိဖောက်ဖျက်မှုများမှ လွဲ၍ ကျန်ကိစ္စရပ်များတွင် ဝယ်သူ အ နေဖြင့် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃(က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်ပါ က ယင်းဥပဒေပုဒ်မအရ အကာ အကွယ်ရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။

ဤသည်နှင့် ပတ်သက်၍-

“ဒေါ်မူမူသိန်းနှင့် ဒေါ် တင်တင်လှိုင် (ခ) အင်ဂျလာလှိုင် ပါ (၇)ဦး၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၈၃” အမှုတွင် ဆုံးဖြတ်ထားသည်မှာ- ယခုအမှုတွင် တရားလို ဒေါ်တင်တင်လှိုင်က ဒေါ်မူမူသိန်း ပါ (၁၁)ဦး အပေါ် ၁၆-၁ဝ-၁၉၉ဝ နေ့စွဲပါ အမွေ ဆက်ခံပိုင်ဆိုင် ကြောင်း မှတ်ပုံတင် စာချုပ်အ မှတ် ၁၅၁၁/၉ဝနှင့်၂၆-၂-၁၉၉၁ ရက်စွဲပါအပြီးအပိုင် အရောင်းအ ဝယ် စာချုပ်အမှတ် ၁၆ဝ၉/၉၂ တို့သည် ပျက်ပြယ်သော စာချုပ်များဖြစ်ကြောင်း မြွက်ဟကြေညာ ပယ်ဖျက်ပေးပြီး အချင်းဖြစ် ပစ္စည်းကို လက်ရောက် ရလိုမှု အဖြစ် ရန် ကုန်တိုင်း တရားရုံးတွင် တရား စွဲဆိုခဲ့သည်။

တိုင်းတရားရုံးတော်က ဒေါ်တင်တင်လှိုင်လျှောက်ထားသည့်စာချုပ်များ ပျက်ပြယ် ကြောင်း မြွက်ဟကြေညာ၍ ဖျက်သိမ်းစေ ခဲ့သော် လည်း လက် ရောက်ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုမှုကို ခွင့်မပြုသဖြင့် ဒေါ်တင်တင်လှိုင် က တရားရုံးချုပ်သို့ အယူခံဝင်ရာ တရားရုံးချုပ်က ခွင့်ပြုပြီး ဒေါ်မူမူ သိန်းတို့က ဒေါ်တင်တင်လှိုင်သို့ ပစ္စည်းလက်ရောက်ပေးအပ်စေရန် အမိန့်ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။

ဤသည်ကို မကျေနပ်၍ ဒေါ်မူမူသိန်းမှ တရားရုံးချုပ် တရား မအထူး အယူခံအဖြစ် တင်သွင်း လာသော အမှုဖြစ်သည်။

အထူးအယူခံခုံရုံးကသုံး သပ်ဆုံးဖြတ်သည်မှာ အချင်းဖြစ် မြေနှင့် အိမ်မှာ တရားလို ဒေါ်တင်တင်လှိုင်၏မိခင် ဒေါ်ကြင်၏ အ မည်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်ကြင်မှာ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီး ၄င်းမကွယ်လွန်မီက အချင်းဖြစ်မြေနှင့် အိမ်ကို ဒေါ်မူမူသိန်းတို့အား ၁.၆.၈၉ နေ့စွဲပါ အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်အရ ဝယ်သူက ရောင်းသူသို့ တန်ဖိုးငွေ ၄၃ရဝဝဝ ပေးချေပြီးကြောင်း၊ ကျန်ငွေ ၂၆၃ဝဝဝ ကို ဝယ်သူမှ တစ်လလျှင်ငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝ ဖြင့် ငွေ ကျပ် ၂၃ဝဝဝ ကျန်သည်အထိ ပေးချေသွားရန် ကတိပြုကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိသည်။ ဒေါ်မူမူသိန်းသည် အချင်းဖြစ် ဥပစာအတွက် ပေးရန်ရှိသော ငွေများကို ပေးဆပ်ပြီး ဒေါ်ကြင်ကွယ်လွန်၍ ၄င်း၏ မောင်နှမ ၇ ဦးနှင့် ၂၆-၂-၉၁ နေ့စွဲပါ အပြီးအပိုင်အရောင်းအဝယ် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ယင်းအ ရောင်းအဝယ်စာချုပ်မှာ ဒေါ်တင် ၏ သမီး များဖြစ်သည့် တရားလို ဒေါ်တင်တင်လှိုင်နှင့် ဒေါ်တင်တင်စိန်တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့် ပျက်ပြယ်ကြောင်း လျှောက်ထား ခြင်းဖြစ် သည်။

ထို့ကြောင့် ဒေါ်ကြင်နှင့် အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သော အရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ် ၁-၆-၈၉ စာချုပ်မှာ ပစ္စည်း လွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃(က)အရ အကာအကွယ် ရထိုက်ခွင့်ရှိ မရှိစိစစ်ရမည်ဖြစ်် သည်။

ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၃ (က)၏ အကာအကွယ်ကို ရယူနိုင်ရန်မှာ လွှဲ ပြောင်းခံရသူက အရောင်း အဝယ် ပြု လုပ်သည့် တန်ဖိုးငွေကို အပြေ အကျေပေးချေပြီးဖြစ်ရန် မလိုပေ။ ပေးချေရန်အသင့်ရှိကြောင်း တင် ပြနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဒေါ်မူမူသိန်းသည် အချင်း ဖြစ် ဥပစာအတွက်ပေးရန် ကျန်ရှိ သောငွေများကို ပေးဆပ်ပြီး ဒေါ်ကြင် မောင်နှမ ၇ ဦးနှင့် ၂၆-၂-၉၁ နေ့ စွဲပါ အပြီးအပိုင် အရောင်း အဝယ် စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းကပင် လွှဲပြောင်းခံရသူက ဆောင်ရွက်ရန် ရှိသမျှကို ဆောင်ရွက်ရန် အသင့် ရှိကြောင်း အထင်အရှားပြသည့် အထောက်အထားတစ်ရပ်ဖြစ် သည်။

ဒေါ်တင်တင်လှိုင်မှာ ဒေါ်ကြင်၏ အမွေဆက်ခံသူဖြစ်ရာ ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃(က)အရ၊ ပစ္စည်းလွှဲ ပြောင်းပေး သူ ဒေါ်ကြင်၏ တရား ဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဒေါ်မူမူသိန်းတို့ မှာ ၁.၆.၈၉ နေ့စွဲပါ အရောင်း အဝယ် ကတိစာချုပ်အရ အကာ အကွယ်ရထိုက်သဖြင့် တရားရုံး ချုပ်၏ အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံး၏ အမိန့်အတိုင်း ၁၆-၁ဝ-၉ဝ နေ့စွဲပါ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်နှင့် ၂၆-၂-၁၉၉၁ နေ့စွဲ ပါ ဒေါ်မူမူသိန်းနှင့် ဒေါ်ကြင်၏မောင်နှမ ၇ ဦးတို့ ချုပ်ဆိုခဲ့သော အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်များကို ပယ်ဖျက် ကြောင်းနှင့် လက်ရောက်ပေးအပ် ရန် တာဝန်မရှိကြောင်းဟု အထူး အယူခံခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အိမ်၊ခြံ၊မြေ တိုက်ခန်းဝယ်သူများအနေဖြင့် စရန်ငွေပေးကတိစာချုပ် ချုပ်ဆို ပြီး ပစ္စည်းလက်ရောက်ရယူထား သည့် ကိစ္စရပ်များတွင် ကျန်ငွေကို သတ်မှတ်ရက်အတွင်း ပေးချေရန် အသင့်ရှိကြောင်း တစ်နည်းနည်း ဖြင့် အပြုအမူသက်သေ အ ထောက် အထားတင်ပြနိုင်ပါက ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၃ (က)ပါ အခွင့်အရေးကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟုသုတ အ ဖြစ်ရေး သားလိုက်ပါသည်။

 

ထီယု (ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ)
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်