သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် နှင့် အိမ်ငှားတို့၏ အခွင့်အရေး

“ယခုကာလမှာ သဘာဝ ဘေးတွေက မကြာခဏဖြစ်နေ တော့ ရေကြီးလို့ အိမ်ပါသွားတယ်၊ လေပြင်းတိုက်လို့ အိမ်ပြိုကျသွား တယ် အိမ်မီးလောင်သွားတယ်၊ စတဲ့သဘာဝဘေးတွေနဲ့ တွေ့ရင် အိမ်ငှားနေသူတွေမှာ ဘယ်လို အခွင့်အရေးရရှိနိုင်သလဲ” ဟု မိတ် ဆွေ တစ်ဦးက ဆွေးနွေးမေးမြန်း လာပါသည်။ ထိုကြောင့် ဗဟုသုတ အဖြစ် ဤဆောင်းပါးကို ရေးသား လိုက်ပါသည်။

 

အိမ်ငှားများ

အိမ်ငှားနေထိုင်သူများကို လေ့လာကြည့်သော် လေးမျိုးတွေ့ ရပါသည်။

၁။ လစဉ်အိမ်ငှားရမ်းခ မှန် မှန်ပေး၍ ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်း။

၂။ နှစ်ချုပ်စနစ်ဖြင့် အိမ်ငှား ရမ်းခပေး၍ ငှားရမ်းနေထိုင်ခြင်း။

၃။ စပေါ်ငွေပေးစနစ်ဖြင့် အိမ်ငှားရမ်းခပေး၍ ငှားရမ်းနေ ထိုင်ခြင်း။

၄။ အပျောက်ငွေပေးစနစ် ဖြင့် အိမ်ငှားရမ်းခပေး၍ ငှားရမ်း နေထို်င်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေသည်။

ဤတွင်အပျောက်ငွေပေး စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သည့် အ ဆောက်အအုံ ပျက်စီးသွားပါက အပျောက်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူထား သော တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်တို့သည် မူ လမြေကွက်ပေါ်တွင် စုပေါင်းငွေ စိုက်ထုတ်၍ အဆောက်အအုံ သစ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ရှိပေသည်။

သို့သော် အခြားသော စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့မှာ မိမိငှားရမ်း နေထိုင်သော အ ဆောက်အအုံ ပျက်စီးပြိုကျ မီး လောင်သွား ခဲ့သော် အပျောက် စနစ်ဖြင့် ငှားရမ်းနေထိုင်သူတို့ ကဲ့ သို့ အခွင့်အရေးရရှိမည် မဟုတ် ပေ။

ဤသည်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် စီ ရင်ထုံးတစ်ခုကို တင်ပြလိုပါသည်။

“ဒေါ်ကျင်မှုံနှင့် ဒေါ်ကျင်ရီ ၁၉၈ဝ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ ၈၆” အမှုမှာ ဒေါ်ကျင်ရီက ဒေါ်ကျင်မှုံ အပေါ် ငှားရမ်း ထားသည့် ဥပစာ ကို ပြန်လည်ပေးအပ်စေရန် တရား စွဲဆိုခဲ့ရာ အနိုင်ဒီကရီရသဖြင့် ဒေါ်ကျင်မှုံမှ မြို့နယ်တရားရုံး၏ အမိန့်အပေါ် တရားရုံးအဆင့် ဆင့်သို့ ပြင်ဆင်မှုလျှောက်ထားခဲ့ ရာ ဗဟိုတရားရုံးသို့ ပြင်ဆင်မှု တင်သွင်းခဲ့သော အမှုဖြစ်သည်။

ဗဟိုတရားရုံးက သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်သည်မှာ ယခုအမှုတွင် ဒေါ်ကျင်မှုံသည် အဆောက်အအုံ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ အမှတ် ၃၂ (က)နှင့် (ခ)အဆောက်အအုံမှ ၃၂(ခ)ဟု အမည်ပေါက်သော အိမ်ခန်းကို တစ်ချိန်က ဒေါ်ကျင်ရီအား ငှားရမ်းခဲ့သည်။ ယင်းအ ဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံးမှာ မီး လောင်ခြင်းခံရသဖြင့် လုံးဝပျက်စီးသွားသည်။ ဒေါ်ကျင်မှုံက မီး သင့်သော နေရာဟောင်း တွင် အ ဆောက်အအုံသစ် ပြန်လည် ဆောက်လုပ်ပြီးသောအခါ မူလအိမ်ငှား ဒေါ်ကျင်ရီက မူလငှားရမ်းသည့်အတိုင်း အိမ်ခန်း ကို ပြန်လည်ငှားရန်အရေးဆိုရာ ဒေါ်ကျင်မှုံက ငြင်းဆန်သဖြင့် ဒေါ်ကျင်ရီက ဥပစာ ငှားရမ်းခြင်းကို ပြန်လည်ပေးအပ်စေရန် တရားစွဲ ဆို ခြင်းဖြစ်သည်။

ဒေါ်ကျင်မှုံက မူလငှားရမ်း ခဲ့သည့် အိမ်ခန်းမှာ မီးသင့်လောင် ၍ လုံးဝပျက်စီးသွားပြီဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတွင် အဆောက်အ အုံသစ်၌ ပြန်လည်ငှားရမ်းရန် ဒေါ် ကျင်ရီမှ အရေးဆိုခွင့်မရှိတော့ ကြောင်း ထုချေသည်။

ဤအမှုတွင် အငြင်းမပွားသည့်အချက်မှာ မူလငှားရမ်းခဲ့သည့် အိမ်ခန်းသည် မီးသင့် လောင်၍ လုံးဝပျက်စီးခဲ့ပေသည်။ ဤအခြေ အနေတွင် မူလကနဦးက ဒေါ်ကျင်ရီအား ငှားရမ်းထားသည့် အိမ်ခန်းမရှိတော့သည့်အလျောက် ဒေါ်ကျင်မှုံအနေဖြင့် ကွယ်ပျောက် ပျက်စီးသွားပြီးဖြစ် သော ယင်းအိမ်ခန်းကို ပေးအပ် ရန် မုချမဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအ နေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရ မည်။

သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ကျင်မှုံနှင့် ဒေါ်ကျင်ရီတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် အိမ်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်မှာပဋိညာဉ်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရ ပျက်ပြယ်သွားပြီဟု ကောက် ယူသင့်ပေသည်။

ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရေး ဥပ ဒေပုဒ်မ ၁ဝ၈ (င)တွင် ငှားရမ်း သည့် ပစ္စည်း၏ “အဓိက အစိတ် အပိုင်း”မှာ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ လေ ဘေး အစရှိသည့် ဘေးအန္တရာယ်တစ်ရပ်ရပ် ကျရောက်သော ကြောင့် လုံးဝပျက်စီးသွားလျှင်ဖြစ် စေ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းသည့် ရည် ရွယ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုမရသည့် အခြေသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ပေါ်လာပါက ငှားရမ်းမှုကို ငှားယူသူက ပယ် ဖျက်နိုင်ကြောင်းပြဆိုထားသည်။

ယခုအမှုတွင် ငှားရမ်းထား သည့် ‘အဓိက အစိတ်အပိုင်း’မျှ မက၊ အိမ်တစ်ခုလုံး လောင်ကျွမ်း ပျက်စီးကွယ်ပျောက်သွားပြီဖြစ်သ ဖြင့် ဤအမှုသည် ပစ္စည်းလွှဲ ပြောင်းရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁ဝ၈ (င)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အကျုံးဝင်သည်ဟု ယူဆရန်မ သင့်ချေ။

ထို့ပြင် ဒေါ်ကျင်မှုံနှင့် ဒေါ်ကျင်ရီတို့သည် နောက်ထပ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံသစ်နှင့် စပ်လျဉ်း ၍ အိမ်ရှင် အိမ်ငှားဆက်သွယ်မှု မရှိချေ။ သို့ဖြစ်၍ ဒေါ်ကျင်ရီသည် ယင်းအဆောက်အအုံသစ်ကို ၄င်း အား ငှားရမ်းရန်အတွက် အရေး ဆိုခွင့်တစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေသည်။

ထို့ကြောင့် အထက်ဖော်ပြ ပါ စီရင်ထုံးတွင် ပစ္စည်းလွှဲပြောင်း ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁ဝ၈ (င) အရ ငှားရမ်းထားသည့် အဆောက်အ အုံ၏ အဓိက အစိတ်အပိုင်းပျက် စီးသွားသည့်တိုင်း ငှားရမ်းနေထိုင် သူအနေဖြင့် အဆောက်အအုံမှ ဆင်းပေးရန် ဆန္ဒမရှိလျှင် အိမ်ရှင် အိမ်ငှားအဖြစ် ဆက်လက်နေထိုင် ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

သို့သော် သဘာဝဘေး အန္တရာယ် တစ်ခုခုကြောင့် ငှားရမ်း နေထိုင်သည့် အဆောက်အအုံ တစ်ခုလုံး ပျောက်ဆုံး ပျက်စီး၊ ပြို ကျသွားပါက အိမ်ရှင်အိမ်ငှားအ ဖြစ်မှ ပြတ်တောက်သွားပြီဖြစ်သ ဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့် အဆောက်အအုံ အသစ်တွင် အိမ် ငှားအဖြစ် ပြန်လည်ရပိုင်ခွင့်ရှိ မည် မဟုတ်ကြောင်း ဗဟုသုတ အဖြစ် ရေးသားလိုက်ပါသည်။

 

ထီယု (ဥပဒေ အတိုင်ပင်ခံ)
Credit to: ‌ဈေးကွက်ဂျာနယ်